Mekruphy

Filosofie

MEKRUPHY GMBH heeft zich tot doel gesteld kinderen en jongeren enthousiast te maken voor de natuurwetenschappen en hun natuurlijke onderzoekingsdrang te stimuleren en te ontwikkelen. Op deze manier willen wij de betekenis van de natuurwetenschappen in de maatschappij versterken en het tekort aan specialisten in het onderwijs, het onderzoek en de economie al in een vroege fase doeltreffend tegenwerken. Met eigen experimenten moeten de jonge mensen natuurwetenschappelijke verschijnselen en wetmatigheden zelf ontdekken en met hun beschikbare kennis ook zelf kunnen verklaren. Hiervoor biedt MEKRUPHY GMBH hen de best mogelijke, optimaal op hun leeftijd afgestemde benodigdheden, waarbij behalve de functionaliteit ook design, materiaal en kleur een rol spelen.

“Voor onze scholieren alleen het beste en voor de leerkrachten meer vrijheid en ondersteuning.”

Zo luidt het motto. Dit toont zich niet het minst in de uitgesproken liefde voor het detail.